Kunstaankopen, kunstbehoud, monografieën, exposities
Frans & Kapma Foundation
2018
Niet één, maar twee keer heeft afgelopen jaar het event 'KLANKEN en KUNST in de KLUNTJESPOT' plaatsgevonden. Naast de inmiddels traditionele eerste zaterdagavond in november was er een zomereditie, mede dankzij subsidies van de Stichting Fonds 1819 en de Rabobank (via de actie 'Hart voor de Achterhoek'). Beide avonden ontlokten laaiend enthousiaste reacties aan de bezoekers.
Lees verder.....Activiteiten 2018

2017
Terugkijkend begon 2016 intens droef: op 3 februari overleed heel plotseling en totaal onverwachts dr. K. Frans (Niek), de initiator, inspirator en mede-oprichter van de Frans & Kapma Foundation. Het bestuur heeft daarop de geplande, grote expositie van werk van Ap Dekkers afgeblazen. Wel is ondertussen de uitgebreide collectie aquarellen van deze kunstenaar, die aan de Foundation is toevertrouwd, gedocumenteerd, is een aantal van diens werken ingelijst en is een zogenaamde presentatiekribbe aangeschaft, zodat bezoekers permanent kunnen kennismaken met een flink aantal werken. Lees verder.....Activiteiten 2017

2016
In dit lopende jaar worden de aquarellen van Ap Dekkers gedocumenteerd en deels ingelijst, klaar voor een volgende expositie. Daarnaast wordt een bescheiden depot gemaakt en ingericht, waaruit in roulatie nieuwe huistentoonstellingen worden samengesteld. Enkele rondleidingen zijn al gepland. Op zaterdagavond 5 november 2016 staat weer een muzikaal omlijste expositie in de kerk in Haarlo op het programma.
Het bestuur van de Frans & Kapma Foundation heeft zich de komende tijd bovendien tot taak gesteld duidelijke criteria te formuleren m.b.t. nieuwe verzoeken om kunstnalatenschappen op te nemen. Ook wordt bekeken hoe deze kunstwerken optimaal kunnen worden beheerd en waar ze met enige regelmaat kunnen worden tentoongesteld, zodat ze voor een breed publiek toegankelijk blijven. Hierover is overleg gaande met verschillende instanties, aangezien dit voor veel kunstenaars een belangrijk aandachtspunt is en ook tal van organisaties ermee geconfronteerd worden. Om hierin tot een goede en duurzame oplossing te komen is constructieve samenwerking van groot belang.
Lees verder.....Activiteiten 2016

2015
Uit alle delen van de wereld trekt onze website belangstelling. Mensen die op zoek zijn naar informatie over een kunstenaar komen al googelend bij ons uit. Frequent vraagt men dan naar de waarde van een kunstwerk en/of biedt ons schilderijen te koop aan. Ook willen bezoekers van de site soms weten wat de prijs is van de op de website afgebeelde schilderijen en dan leggen we uit, dat wij kunst verzamelen en er niet in handelen.
Lees verder.....Activiteiten 2015

2014
Belangrijkste activiteit in 2013 is dat een 60-tal schilderijen uit de Frans & Kapma Collectie gedurende drie maanden onder de titel 'Mensenkinderen' themagewijs is geëxposeerd in de Nagelhoutzaal in Holten (Overijssel). Meer dan 2500 personen bezoeken de expositie. Jongeren laten zich door de werken inspireren en gaan tijdens de zogenaamde 'Uutmarkt' ter plekke schilderen.
Veel bezoekers wijzen hun favoriete schilderij aan, waarbij weer eens blijkt hoe smaken verschillen: vrijwel elk schilderij wordt een of meerdere keren aangewezen.


Tijdens de Uutmarkt op 7 september in Holten laten jongeren zich door
de tentoongestelde werken inspireren en gaan ter plekke schilderen.
Foto: Hans Wissink
Lees verder.....Activiteiten 2014

2013
Afgelopen jaar - 2012 – is veel energie geconcentreerd geweest op de ideeën om het voormalige gemeentehuis van Gorssel te transformeren tot een multifunctioneel 'Kunstpaleis'. Alle fracties van de gemeente Lochem zijn tijdens separate bijeenkomsten via powerpointpresentaties geïnformeerd over onze concrete plannen, waardoor een breed en stevig draagvlak voor een multifunctioneel museum in de gemeente is gecreëerd.
Dan gebeurt een wonder: de gefortuneerde familie Melchers - gehoord van de gunstige locatie in Gorssel - besluit om het voormalige gemeentehuis met omliggende grond te kopen, teneinde er een grotendeels nieuwbouw-museum neer te zetten om er een deel van de duizend werken van Nederlandse realisten uit de aangekochte Scheringa-collectie te exposeren. Prachtig natuurlijk. Een boost voor Gorssel en wijde omgeving.

Vervolgens wordt onze foundation getipt over Kasteel Ruurlo, dat door de eigenaar - de gemeente Berkelland - te koop of te huur wordt aangeboden.


Kasteel Ruurlo krijgt een grondige schilderbeurt voorafgaand aan de verkoop.
Lees verder......Activiteiten 2013

2012
Het idee van een Kunstpaleis in Gorssel, begin 2011 gelanceerd, is in de loop van dat jaar als concept uitgewerkt. Gaan de gedachten aanvankelijk uit naar nieuwbouw, gekoppeld aan het fraai gerestaureerde Tramhuis, een adviseur op het gebied van museummanagement wijst ons op het leeg komende gemeentehuis van Gorssel. Nu Gorssel en Lochem zijn gefuseerd wordt elders een nieuw gemeentehuis gebouwd en is het monumentale pand in de kern van Gorssel weldra overbodig. Via een ingrijpende verbouwing lijkt het geschikt te kunnen worden gemaakt voor een multifunctioneel museum. Dan ontstaat een culturele trekpleister, pal tussen Zutphen en Deventer en vlakbij de A1. Een oplossing, die dreigende leegstaand voorkomt, en de lokale economie een impuls belooft te geven.
Lees verder......Activiteiten 2012

2011
De gemeente Lochem moet een centrum van kunst en cultuur worden, zo luidt het ambitieuze plan van burgemeester Frans Spekreijse en wethouders. De FRANS & KAPMA FOUNDATION is uitgenodigd om mee te denken over de opzet ervan en een extern bureau voert momenteel een haalbaarheidsonderzoek uit. Geweldig idee uiteraard! In dat kader past ook het plan voor een (zo genoemd) 'Kunstpaleis' in Gorssel, waarvan de FRANS & KAPMA FOUNDATION mede-initiatiefnemer is.
Lees verder......Activiteiten 2011

2010
Door de FRANS & KAPMA FOUNDATION is uitgebreid onderzoek gedaan naar het schilderij
'De nieuwe mensch' en diens schilder, Henri van de Velde (Hendrik van de Velde). Genoemd werk is namelijk in 2007 aangekocht door het Rijksmuseum en in persberichten niet alleen van een andere naam voorzien, maar ook geëtiketteerd als 'nazi-icoon'. Uit onze navorsingen en contacten met o.a. Arnold van de Velde, zoon van deze schilder, is een essay van 24 pagina's gegroeid, dat een aantal misvattingen heeft ontkracht en een meer realistisch beeld van de schilder schetst. Eind van het jaar is het breed gedistribueerd in kringen van musea en kunsthistorici, universiteiten en media, zodat zij in elk geval uitvoerig zijn geïnformeerd. Het Rijksmuseum hanteert inmiddels weer de oorspronkelijke naam van het schilderij. Bovendien is 'De nieuwe mensch' buiten de permanente collectie van de Afdeling Geschiedenis van het Rijksmuseum gebracht (De Volkskrant van 18 december 2010)
Lees meer......Actueel

2009
Op 22 november 2009 vond de eerste activiteit van de FRANS & KAPMA FOUNDATION plaats in De Roskam te Gorssel. Het was een culturele (kunst-)bijeenkomst, waarbij literatuur, muziek en beeldende kunst onder de noemer 'literair concert met kunstexpositie' werden geïntegreerd.
Ongeveer 200 belangstellenden, waaronder een tiental kunstenaars, raakten gefascineerd door de boodschap om met meer respect om te gaan met alles wat leeft. Schrijver, wetenschapper en politicus Dr. Jan Terlouw schreef met dat doel de novelle 'Wankele Wereld' en droeg deze voor, begeleid door de gepassioneerde muziek van Astor Piazzolla, uitgevoerd door het Orion Ensemble, terwijl kunstenares en coloriste Ida Roekevisch een zevental schilderijen rond hetzelfde thema exposeerde.
Lees verder......Activiteiten 2009